STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

Utvendig leveranse:

Grunnmurspapp og laftevatt som underlag for vegg.
Bunn og toppramme 36 x 98 mm over- og under elementer.
Veggelementer med maksimal bredde 120 cm bygget av 98mm bindingsverk.
Vindsperre duk, 16 mm luftesløyfe, 16 x 98 mm stående underligger (panel) og 19 x 148 mm stående overligger (panel) montert utvendig på element. Ubehandlet.
Vinduer og dører med nødvendige beslag i sort stål montert i element.
(Gjelder ikke doble dører og skyvedører som leveres separat).
Vinduer til uthus leveres som toppsving inkl. sprosser. Hvit farge. Dører ubehandlet.
Vinduer til utestuer leveres som fastkarm og toppsving. Hvit farge. Dører i hvit farge.
Vinduer til anneks og hytter leveres som sidehengslet inkl. sprosser. Hvit farge. Dører i hvit farge.
Alle vinduer og balkongdører med 2-lag termoglass. U-verdi 1,2 – 1,4. Glass med lav brystningshøyde leveres med sikkerhetsglass. Dører med U-verdi 0,8 – 1,0.
Gavldeler leveres i ferdig kappede materialer 36 x 148 mm. Vindsperre duk og liggende dobbelfalset panel 19 x 148 mm i fallende lengder for kledning av gavler. Ubehandlet.
Selvbærende takstoler for 450 kg/m2 snølast og papptekking som standard.
Takbord 18 x 120 mm i fallende lengder.
Vindski- og forkantbord 19 x 148 mm i fallende lengder. Ubehandlet.
Gesimsbord og kledning for utvendige himlinger 16 x 98 mm. Ubehandlet.
Isbord 21 x 95 mm impr. I fallende lengder samt beslag i sort stål.
Takrenner og forkantbeslag i sort stål.
Takshingel i god kvalitet. Farge sort.
Gulvbjelker til terrasser 36 x 148 mm impr. samt terrassebord 28 x 120 impr.
Rekkverkstolper 48 x 98 mm impr., spikerslag for rekkverksbord 48 x 73 mm impr.
Rekkverksbord 19 x 148 mm ferdig kappet. Ubehandlet. Topprekke 34 x 145 mm impr.
Nødvendige søyler og dragere, vindforankring, stabiliseringsstag og lufteventiler.

Innvendig leveranse:

Isolasjon til yttervegg 100 mm.
Isolasjon til himling 150 mm m/papir på overflate.
Plastfolie 0,15 mm for yttervegg og himling.
Elektrikerlekt 30 x 48 mm i himling.
Bunn- og toppramme til innvendige vegger 36 x 68 mm. Fallende lengder.
Stendere og spikerslag for innvendige vegger 36 x 68 mm. Ferdig kappet men justering må påregnes.
Isolasjon til innvendige vegger 70 mm.
Veggpanel «skrå skygge» i furu 14 x 120 mm. Ubehandlet. Ferdig kappet på lengde.
Himlingspanel «skrå skygge» i furu 14 x 120 mm. Ubehandlet. Fallende lengder.
Innvendige dører i ubehandlet furu m/ 3 speil og vrider der dette er vist på tegning.

Utforinger for vinduer og dører i ubehandlet furu. Dimensjon varierer. Fallende lengder.
Taklist 21 x 45 mm i ubehandlet furu. Profilert. Fallende lengder.
Gulvlist 15 x 70 mm i ubehandlet furu. Profilert. Fallende lengder.
Karmlist 15 x 70 mm i ubehandlet furu. Profilert. Fallende lengder.
Lufteventiler.

Merk! Det leveres ikke gulv av noe slag i standard leveranse.
Det leveres ikke spiker, skruer og annet festemateriell i standard leveranse.

Grunnmur, pipe, ovner/peiser, innredninger, møbler, lamper, evt. rørlegger-og elektrikerarbeid er ikke med i leveransen.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Selges som byggesett levert fra fabrikk etter forbrukerkjøpsloven.
Kontrakt reguleres av Norsk Standard Blankett 3404.
Normal leveringstid 6 – 8 uker fra kontrakt undertegnes med tillegg av evt. ferier i perioden.
Tar kjøper forbehold om finansiering eller godkjent byggesak gjøres ingen bestillinger før dette er avklart.
5% av pris på utvendig leveranse betales når kontrakt undertegnes. Inkluderer nødvendige tegninger for byggesak og leveransebeskrivelser. Refunderes ikke ved evt. avbestilling. Inkluderer inntil 2 timer med tegningsendringer. Ytterligere tegningsendringer kommer i tillegg med kr. 800,- pr. time. Material-liste samt arbeidstegninger og monteringsbeskrivelse leveres når disse er ferdig utarbeidet.
55% av pris på utvendig leveranse når elementer med innsatte dører og vinduer er ferdig produsert.
Restbeløp etter kontrakt betales når hele leveransen er ferdig pakket og klar for levering.

Ferdig pakkede byggesett kan ligge på fabrikklager uten kostnad i 2 mnd.
Avbestillingsgebyr reguleres av kontrakt.

Byggesak:

Vi kan formidle hjelp til byggesak. Prises av utførende.

Montering:

Vi kan formidle montering stort sett i hele østlandsregionen. Prises av utførende.

Transport:

Vi kan formidle transport. Pris på forespørsel.